FavBet aplikacija
5.0

FavBet aplikacija

Po膷etna stranicaFavbet CasinoFavBet aplikacija

Iza FavBeta stoji Favorit sportska kladionica d.o.o. 鈥 prire膽iva膷 koji je u拧ao u tre膰e desetlje膰e prisutnosti na hrvatskom tr啪i拧tu igara na sre膰u. Trenutno raspola啪e 71 poslovnicom te se 膷ini kako je investicijski ciklus u online segment iz 2020. (uz istovremeni redizajn su膷elja mre啪ne stranice, a ne拧to kasnije i mobilnih aplikacija te posljednje korekcije softvera iz 2022.) napokon polu膷io rezultate pa je stoga opravdano ponovno razmotriti 拧to donosi FavBet aplikacija (aplikacija FavBet 鈥 online casino koji koristi iOS i Android)!

Mobilna aplikacija FavBet casina

Po啪eljno je ista膰i odmah na po膷etku kako ne postoji aplikacija posebno dizajnirana za FavBet casino 鈥 naime, FavBet mobile koncept podrazumijeva jedinstvenu online podr拧ku usluge igre u casinu, ali i istovremenu podr拧ku online sportskom kla膽enju. U tom smislu, FavBet mobile app jednostavno slijedi koncept primijenjen u dizajnu mre啪ne stranice te igra膷ima omogu膰uje istovremen pristup online casinu i sportskoj kladionici.

Ponekad u online casinu nije jednostavno prona膰i informacije o dostupnosti mobilne aplikacije pa isto mo啪e zna膷iti kako sam casino ne 啪eli promovirati aplikaciju koju je prethodno razvio, no u FavBet-u to nije slu膷aj 鈥 posjetitelji mre啪ne stranice mogu bez imalo napora prona膰i FavBet download poveznice te odabrati aplikaciju koja odgovara njihovom mobilnom ure膽aju.

Mre啪na stranica sasvim dobro funkcionira pa FavBet mobilnu aplikaciju igra膷i mogu preuzeti ukoliko to ba拧 啪ele. S druge strane, iako postoje aplikacije koje znaju biti problemati膷ne 鈥 to definitivno nije slu膷aj s FavBet-ovom i nakon ovogodi拧njeg a啪uriranja (posebice onog iz o啪ujka i travnja 2022.) stajali拧ta smo kako je podignuta razina stabilnosti, kao i da je sama mogu膰nost personalizacije dovoljan razlog za njezino kori拧tenje. Kasnije 膰emo se osvrnuti na iskustvo mobilne igre u FavBet casinu, a u nastavku se posve膰ujemo zna膷ajkama FavBet apk i to s osnove razli膷itih mobilnih operacijskih sustava.

favbet aplikacija

FavBet aplikacija za Android mobilne ure膽aje

Bez obzira na prikazani Google Play logo, tamo ne膰e prona膰i FavBet mobilnu aplikaciju pa je istu mogu膰e automatski preuzeti isklju膷ivo klikom na poveznicu s mre啪ne stranice – samo po sebi to i nije prevelik nedostatak jer je instalacija brza i nije previ拧e komplicirana; stoga je ova primjedba vi拧e na膷elne naravi i isti膷e se radi toga 拧to Googleova trgovina (iako predstavlja tzv. ‘otvoreni sustav’) svejedno donosi i svojevrsni standard sigurnosti svima koji preuzimaju mobilne aplikacije.

Kako biste FavBet Android ina膷icu aplikacije uop膰e instalirali, prije klika na poveznicu i samog preuzimanja datoteke potrebno je obaviti sljede膰e:

  • otvorite postavke na svom mobilnom ure膽aju,
  • otvorite odjeljak ‘sigurnost’ i
  • omogu膰ite preuzimanje iz nepoznatih izvora.

U svakom slu膷aju, ne ulaze膰i previ拧e u ne膷ije osobne preferencije u pogledu dizajna su膷elja ili op膰enito izbora izme膽u casino igara, lota i sportskog kla膽enja, zaklju膷ak je kako mobilna aplikacija vrlo dobro funkcionira na Android ure膽ajima. S druge strane, nema razloga zbog kojeg igra膷i ne bi koristili mogu膰nost personalizacije prikaza, kao i mogu膰nost pristupa svom korisni膷kom ra膷unu, bez potrebe za ponovnom prijavom.

FavBet aplikacija za ure膽aje s iOS operacijskim sustavom

Za razliku od android ina膷ice koja se izravno preuzima na mre啪noj stranici, FavBet download poveznica za iOS ina膷icu doista 膰e odvesti u App store sve one igra膷e koji preferiraju iPhone i iPad ure膽aje. U smislu samo preuzimanja FavBet iOS aplikacije potrebno je slijediti ustaljenu Appleovu proceduru, kako slijedi:

  • po otkrivanju aplikacije odaberite ‘nabavi’,
  • potom potvrdite identitet (zaporkom, otiskom ili prepoznavanjem lica),
  • odobrite preuzimanje i instalaciju
  • otvorite FavBet mobilnu aplikaciju.

Recenzije iz App storea treba uzimati s prili膷nom dozom rezerve jer se radi o malom uzorku, a negativne kritike s odnose na stariju ina膷icu 鈥 aplikacija jednako dobro izgleda, kao i ona na Androidima te odli膷no funkcionira na mobilnim ure膽ajima s iOS operacijskim sustavom. Nakon 拧to se mobilna aplikacija jednom instalira i pokrene, Igra u FavBet-ovom online casinu ili sportsko kla膽enje bit 膰e na dohvat ruke – korisnici se samo trebaju prijaviti, odnosno, ako to ve膰 prethodno nisu obavili, obaviti postupak registracije.

Funkcionalnost FavBet-ove mre啪ne stranice na mobilnim ure膽ajima

Temeljna razlika izme膽u ‘obi膷ne’ mre啪ne stranice i one koja se kvalificira kao mobilna jest u tome 拧to mobilna stranica izgleda savr拧eno na svim ure膽ajima, bez obzira na veli膷inu ekrana 鈥 mo啪emo zaklju膷iti kako je to postao svojevrsni standard i doista, tzv. ‘responsive design’ predstavlja zna膷ajan tehnolo拧ki iskorak kojim je napokon mre啪ni dizajn usmjeren na korisnike odre膽ene stranice pa tako i na igra膷e u online casinu ili online kladionici.

Sasvim o膷ekivano, kako bi uop膰e odgovorila na FavBet mobile zahtjeve, mre啪na stranica je bila prva redizajnirana i optimizirana 鈥 tako danas istu odlikuje moderan prilago膽en prikaz zahvaljuju膰i HTLM5 standardu, a svoju punu funkcionalnost ve膰 je potvrdila na svim mobilnim ure膽ajima. Dakle, ukoliko iz bilo kojih razloga niste skloni ideji instaliranja aplikacija na svoje ure膽aje pa tako ne uzimate u obzir ni Favbet mobilnu aplikaciju 鈥 mre啪na stranica ovog prire膽iva膷a ispunit 膰e sve potrebe ljubitelja casino igara, loto igara ili sportskog kla膽enja.

Bez obzira na to jeste li se odlu膷ili na preuzimanje FavBet apk datoteteke ili ste mo啪da skloniji osnovnom prikazu na mre啪noj stranici 鈥 raspored poveznica i grafi膷ki dizajn su膷elja (poglavito onog s tamnijom pozadinom) odra膽uje primarnu zada膰u 鈥 sve je vrlo pregledno i funkcionalno te igra膷ima doista olak拧ava snala啪enje.

favbet app

Zna膷ajke FavBet mobilne aplikacije

Nema dvojbi oko toga da je pojavom mobilnih aplikacija napravljen zna膷ajan odmak od integralnih ra膷unalnih sustava, ponajprije zbog toga 拧to svaka mobilna aplikacija donosi neke svoje izolirane zna膷ajke i to bez obzira radi li se o Android, iOS ili hibridnim aplikacijama. Nadalje, postoje brojni kriteriji za recenzije aplikacija (npr. broj i intervali otvaranja, vrijeme kori拧tenja, broj izgubljenih korisnika itd.), no to ne zna膷i kako su isti univerzalno primjenjivi – naprosto se mora uva啪iti perspektiva korisnika, jer nije isto radi li se o aplikaciji za trgovinu i obavljanje kupovine, produktivnoj aplikaciji ili aplikaciji za igre, zabavu i 聽啪ivotni stil.

S druge strane, postavlja se pitanje svrhe aplikacije (primjerice, pojedine imaju za cilj isklju膷ivo pove膰anje vidljivosti odre膽ene tvrtke). One koji su zainteresirani za igre u online casinu i kla膽enje zanima koliko jednostavno mogu pretra啪ivati igre, mogu li u膷inkovito personalizirati prikaz i obavijesti te upravljati svojim korisni膷kim ra膷unom, zamara li su膷elje svojim dizajnom (ponekad koli膷ina sadr啪aja ote啪ava kori拧tenje) 鈥 pojednostavljeno, mo啪e se postaviti pitanje: ostvaruje li aplikacija svoju primarnu funkciju u skladu s korisni膷kim potrebama?!

app fabet

Ne ulaze膰i u pojedine kriterije koje uobi膷ajeno koristimo prilikom recenzije casina i kladionica op膰enito 鈥 zaklju膷ujemo kako je FavBet aplikacija stabilna, kontinuirano se pobolj拧ava te definitivno ispunjava ve膰inu potreba igra膷a, dok s druge strane (za razliku od mre啪ne stranice koja takvu mogu膰nost ima) FavBet mobilnu aplikaciju treba pobolj拧ati tako da se igra膷ima omogu膰i korespondencija s korisni膷kom slu啪bom putem chat poruka.

Zna膷ajke FavBet iOS FavBet Android
馃敯 Ina膷ica 3.43.2 3.43.1
馃敯 Zahtjevi operativnog sustava iOS 11.0 ili noviji Nije posebno deklariran
馃敯 Dostupnost putem mre啪ne stranice – DA putem mre啪ne stranice – DA
putem App store – DA putem Google Playa – NE
馃敯 Funkcionalnost 4/5 4/5
馃敯 Veli膷ina 110,6 MB 41,3 MB
馃敯 Glavni nedostatak Mogu膰nost razmjene chat poruka

Iskustvo mobilne igre u FavBet-ovom online casinu

Unato膷 tome 拧to iza FavBet-ove softverske podr拧ke stoje i poneka svjetski poznata imena na聽 tr啪i拧tu izdava膷a igara (npr. EGT/Amusnet, Greentube, NetEnt, Pragmatic Play, Fazi i dr.), nedostaju naslovi ostalih izdava膷a iz Evolution Gaming grupacije (Red Tigera i BTG-a), potom Relax Gaminga, kao i studija pod okriljem Playtecha pa se isto o膷ituje i u ponudi casino igara 鈥 temelji se tek na 650 slotova, dok 14 karta拧kih igara, devet ruleta i jedna keno igra prate portfelje ostalih hrvatskih casina.

Casino je dostupan preko poveznice ‘igre’ i uvjerili smo se kako funkcionira bez pote拧ko膰a. Ukoliko potrebu za 拧irenjem ponude casino igara ostavimo po strani i zadr啪imo usredoto膷enje na onome 拧to nudi mobilna aplikacija; odnosno FavBet mobile app u oba operacijska sustava聽 (FavBet iOS i FavBet Android) te sama mre啪na stranica 鈥 prevladava samo pozitivno iskustvo! Uz ljubaznost i profesionalnost djelatnika FavBet-ove korisni膷ke slu啪be (koju smo provjerili u vi拧e navrata), jedino 拧to nam preostaje je preporu膷iti FavBet mobilnu aplikaciju!

膶esto postavljana pitanja

鉂 Moram li se registrirati prije preuzimanja aplikacije?
Slobodno obavite FavBet download i potom se registrirajte putem FavBet mobile app, no kako biste zaklju膷ili verifikaciju korisni膷kog ra膷una (拧to je uvjet za nov膷ane transakcije) prethodno 膰ete morati dostaviti identifikacijski dokument u digitalnom obliku 鈥 dobro je 拧to mobilna aplikacija omogu膰uje i u膷itavanje dokumenata.
鉂 Ima li FavBet aplikacija ograni膷enja u odnosu na mogu膰nosti mre啪ne stranice?
Ne 鈥 osim o膷ite razlike u veli膷ini prikazanog su膷elja, funkcionalnost i dizajn su potpuno na istoj razini kvalitete; stoga ne postoji razlog zbog kojeg ne biste koristili FavBet mobilnu aplikaciju i sve njezine pogodnosti.
鉂 Jesu li FavBet mobile aplikacije dostupne u App i Google Play storeu?
Trenutno je FavBet iOS ina膷ica dostupna u Appleovoj trgovini, dok se FavBet Android ne nalazi u Google Play trgovini - savjetujemo preuzimanje aplikacija izravno s FavBet-ove mre啪ne stranice.

FavBet aplikacija Details

Ure膽aji
5.0
Povjerenje & po拧tenje
5.0
Igre & softver
5.0
Bonusi & promocije
5.0
Korisni膷ka podr拧ka
5.0 Cjelokupna ocjena

Leave a Reply

Your email address will not be published.

spin button spin button Isku拧aj svoju sre膰u